Cordless and Corded Dyson vacuum cleaners Clearance Prices Treadmills For Sale

Общо събрание на АЛА на 01.06.2014 г., Пловдив

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯ “АЛА“,

Управителният Съвет на “Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители”, гр. Пловдив, на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на 01.06.2014 год. в Пловдив, хотел „Санкт Петербург”, зала „Дружба”, от 10.30 – 13.30 часа. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

10.30-10.50 – Доклад за дейността на Сдружение „Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители” за изминалата година.

10.50-11.00 – Приемане на годишния финансов отчет – 2012.

11.00-12.00 – Психологичнте аспекти при лечението на вродените цепнатини: от раждането до зряла възраст. Лекция на проф. Мартин Персон, д-р по медицина, магистър по публично и психично здраве, Бристол, Великобритания.

11.30-12.00 – Съпътстващо събитие за децата с участието на д-р Великова, ортодонт. Устната хигиена, важна за всички и особено важна за децата с лицеви аномалии – обучение и забавление за деца. Децата ще получат подаръци и информационни материали, както подхожда на деня на детето!

             Регистрацията на членовете и техните представители ще започне в 9.30 часа, в деня на събранието, на същия адрес. При липса на кворум на основание чл.18, ал.1 от Устава на сдружението ОС ще се проведе същия ден с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Уважаеми родители, разбирате колко е важно за нас, организаторите, да знаем точния брой на присъстващите деца – брой подаръци, почерпки, големина на залата, моля, в най-кратък срок да ни уведомите по телефона, чрез писма или на е-mail за Вашето участие и броя на децата, които ще присъстват на празника.

За допълнителна информация: Жана Ангелова – тел. 032/60 29 35, 0888 932 533

С поздрав!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………
     /Жана Ангелова/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

Дарете сега