Национална Пациентска Организация

Национална
Пациентска
Организация

www.npo.bg

Асоциация АЛА е пълноправен член на Националната пациентска организация (НПО).

Първи конгрес на Национална Пациентска Организация (НПО) – изработване на предложения относно лекарствената политика.

Участие на двама представители на АЛА – Илияна Мавродиева и Петя Цървуланова (родител за контакт в София) в обучение на „Новите лидери“.