Cordless and Corded Dyson vacuum cleaners Clearance Prices Treadmills For Sale

Дарете сега

Нашата цел е да направим живота на хората, засегнати от лицева аномалия по-добър. Вие можете да ни помогнете като направите дарение.

Асоциация АЛА е регистрирана в Министерството на правосъдието като организация с обществена полза под №20080905002 и всички направени към нея дарения дават възможност за данъчни облекчения чрез намаляване на финансовия резултат на фирмите дарители.

Едно на всеки 600-700 деца в България се раждат с цепнатина на устната и/или небцето – помогнете им да получат подходящо лечение и добро бъдеще.

Във връзка с правното вливане на „СИБАНК“ ЕАД (СИБАНК) в „Обединена българска банка“ АД (ОББ), считано от м. август 2018 г. Асоциация АЛА има нови IBAN, съдържащи инициалите на ОББ. Това са сметките, които трябва да се използват за банкови преводи.

БАНКОВИ СМЕТКИ
СИБанк, Пловдив

BGN: BG72UBBS88881000118959
USD: BG70UBBS88881100171100
EUR: BG78UBBS88881400171101

SWIFT: BUIBBGSF

Дарете сега