Нашата цел е да направим живота на хората, засегнати от лицева аномалия по-добър. Вие можете да ни помогнете като направите дарение.

Асоциация АЛА е регистрирана в Министерството на правосъдието като организация с обществена полза под №20080905002 и всички направени към нея дарения дават възможност за данъчни облекчения чрез намаляване на финансовия резултат на фирмите дарители.

Едно на всеки 600-700 деца в България се раждат с цепнатина на устната и/или небцето – помогнете им да получат подходящо лечение и добро бъдеще.


БАНКОВИ СМЕТКИ
Считано от Август 2018г.

ОББ, Пловдив
BGN: BG72UBBS88881000118959
USD: BG70UBBS88881100171100
EUR: BG78UBBS88881400171101

SWIFT: UBBSBGSF

Дарители през годините

Асоциация АЛА искрено благодари на всички дарители, приятели и съмишленици, които подпомагат дейността ѝ. Някои от тях го правят със собствен труд и/или средства, а други ни съдейст активно при осъществяване на нашите инициативи и подпомагат лечението на децата.


2016 година

Дарители:

Жулияна Петрова Костева
Детелина Иванова Манолова
ЕТ “Хриси-Светла Сургучева“
Николай Георгиев Станчев
Кораборемонтен завод „Одесос“ АД
Атанас Пенчев Петров
Илияна Иванова Мавродиева
Тодор Георгиев Ловчинов
Кремена Спасова Петрова
Сияна Красимирова Янева
Веселин Петров Марков
Радослав Владимиров Герганов
Адриян Йорданов Велков
Ерик Христов Етрополски
Марино 06
Детелина Иванова Манолова
МАРКОМ -ИМПОРТ ЕКСПОРТ (Дани Маркова)
КОМП.А.К. ООД
„Запрянови 03“ ООД
Димитър Инджов – меценат
Община Асеновград

Творци, вложили безвъзмездно своя труд и талант за каузата на АЛА:

Мирослава Кацарова
Вихра Григорова
Румен Нечев
Бисер Дамянов
Аспарух Сърбов
Геракси Гераксиев
Каузата подкрепиха още: Васил Стоев и Маргарита Джарова


2012 година

Частни лица

 • Сем. Шопови
 • Сем. Цирови
 • Сем. Илиеви
 • Сем. Манови
 • Сем. Джамбазови
 • Сем. Атанасови
 • Сем. Янчеви
 • Сем. Михайлови
 • Сем. Борджукови
 • Сем. Атанасови
 • Сем. Роуз
 • Сем. Арнаудови
 • Сем. Грънчарови
 • Г-н Свилен Цинцигарски
 • Г-жа Кремена Мянкова
 • Г-жа Евгения Пеновска
 • Г-жа Валентина Събева
 • Г-н Явор Томов
 • Г-жа Феня Местанова
 • Г-жа Гергана Дончева
 • Г-н Марио Михайлов
 • Г-жа Мая Цакова
 • Г-н Николай Младжов
 • Г-жа Елка Христова
 • Г-н Слави Славов
 • Г-жа Виолета Танкова
 • Г-жа Люба Карачорова
 • Г-н Калоян Николов
 • Г-жа Екатерина Георгиева

Фирми и организации


2011 година

Частни лица