Нашата цел е да направим живота на хората, засегнати от лицева аномалия по-добър. Вие можете да ни помогнете като направите дарение.

Асоциация АЛА е регистрирана в Министерството на правосъдието като организация с обществена полза под №20080905002 и всички направени към нея дарения дават възможност за данъчни облекчения чрез намаляване на финансовия резултат на фирмите дарители.

Едно на всеки 600-700 деца в България се раждат с цепнатина на устната и/или небцето – помогнете им да получат подходящо лечение и добро бъдеще.


БАНКОВИ СМЕТКИ
Считано от Август 2018г.

ОББ, Пловдив
BGN: BG72UBBS88881000118959
USD: BG70UBBS88881100171100
EUR: BG78UBBS88881400171101

SWIFT: UBBSBGSF