European Cleft Organisation

European
Cleft
Organisation

www.europeancleft.org

От 2008 година ECO стана основен партньор на АЛА. През първите 3 години това беше осъществявано чрез финансовата и интелектуална подкрепа на TFW.

ECO подпомага в много аспекти дейността на АЛА – финансира курсовете за специализирани грижи и хранене на деца с вродени лицеви аномалии, постави се началото при изграждането на мрежата от Родители за контакт. От 2012 година предстои работа по нов 3 годишен съвместен проект, по-късно ще бъде публикувана допълнителна информация.