Проект за дофинансиране на леченито на пациенти с лицеви аномалии

Успешното лечение на децата с цепнатини на устната и/или небцето е комплексно и включва различни специалности. НЗОК осигурява единствено хирургичното лечение, а  логопедичното и ортодонтско лечение не са включени. Тези аспекти са грижа и отговорност на всяко отделно семейство.

Асоциация АЛА и нейните основни партньори SmileTrain и Transformin Faces работят, за да компенсират тази липса. SmileTrain дофинансира хирургичното лечение, провеждано в Отделението по Пластична и възстановителна хирургия  в УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдив, като с техни средства се закупуват медицински консумативи и апаратура, а от  2011 година  се плащат и анестезиологичните грижи.

По проект на Transformin Faces, АЛА дофинансира останалите основни аспекти на комплексното лечение на вродените лицеви аномалии – мултидисциплинарната консултация,  логопедичното и ортодонтско лечение, психологическа подкрепа. Актуалният към момента проект е за 3 години и дава възможност  годишно 50 деца да получат по 500 лв. за логопедично лечение и 30 деца да получат по 660 лв. за ортодонтско лечение.

Всички желаещи семейства могат да кандидатстват за финансово подпомагане на логопедичното и/или ортодонтското лечение на деца с вродена цепнатина на устната и/или небцето на възраст от 3 до 18 години като изпълнят съответно регламента за логопедично лечение и регламента за ортодонтско лечение.

Критерии за избор на пациентите лекувани по този проект са:
  • Оценка на необходимостта от лечение
  • Възраст на детето
  • Добра устна хигиена (За ортодонтското лечение)

Документи за дофинансиране: