Фонд Научни изследвания

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
http://www.bulfund.com/

 

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) има за цел да подкрепя проекти и дейности за насърчаване на научните изследвания, съобразени с ратифицирани рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и със „Стратегията за развитие на науката в България” до 2020г.

ФНИ насърчава научните изследвания като:

  • подпомага финансово научните организации и висшите училища на базата на проектно-програмно финансиране;

  • финансира проекти, разработки и демонстрационни проекти в определените от Фонда научни направления;

  • финансира проекти, разработки и демонстрационни проекти на млади учени.

Асоциация АЛА работи в партньорство в Медицински университет – Пловдив по разработване на проект „Национален регистър на пациентите с вродени лицеви аномалии”, осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд «Научни изследвания».