Среща „Родител за контакт”

На 10 ноември 2012 за поредна година Родители за контакт от цяла България се събраха в Пловдив. Срещата се проведе в Комплекс за социални услуги за деца и семейства и се финансирана по Програма за подкрепа за деца и семейства в общността с цел превенция на настаняването в институции на Фондация „Лале“ и Фондация „Оук”.

На срещата родителите за контакт споделиха примери от личния си опит и възникналите трудности. Дискутираха се психологически подходи в разговора с нови родители, обсъдиха се моралните и етични аспекти в работата на родителите за контакт.

На срещата асоциация АЛА запозна родителите за контакт с резултатите от тяхната работа за изминалия период, а именно:

  • 10 семейства, които са решили да не прекъснат бременността поради диагностицирана лицева aнoмалия;
  • Две деца, които са върнати обратно при родителите, след като са били оставени в дом;
  • Оказана подкрепа на 120 семейства.

Именно заради професионалната и безценната подкрепа на родителите за контакт, те спечелиха наградата на Фондация „Лале“ за социален проект на 2011 г.