TreadmillConsumers.us Clearance Prices Treadmills For Sale

Планиране на алтернативно бъдеще с акцент върху личността

Уважаеми родители!

От септември, всяка седмица в Отделението по „Пластична и краниофациална хирургия“ се срещам с Вас и с Вашите деца, в деня на операцията или в повечето случаи, ден по-късно. Говорим си основно за децата, за това, как се възстановяват, неспокойни ли са, има ли промяна в поведнието им. Говорим за това какви деца са, какво обичат, как порастват. Какви са вашите тревоги, обсъждаме въпроси във връзка със състоянието им. И много други теми, които са важни за Вас. Но с акцент върху децата. Преглъщате умората, недоспиването, себе си и това е обяснимо. Въпросите, които касаят Вас самите, остават само в очите, в плахите въздишки.

Силата на човешкия дух е неизчерпаема, но често имаме усещането, че повече не можем да продължим, разбалансирани сме и имаме нужда да обърнем внимание на съкровеното в нас, на желанията и интересите си.

Ще си позволя да цитирам магьосницата на словото и перото, Тони Маринова, журналист и майка на едно уникално, различно дете: „… Нашите сили са вечният, човешкият огън. Той винаги гори, защото има по някой с добри цепеници в ръка. Някой, който знае как да раздуха съчките, за да изгорят равномерно. Две – три подпалки самообладание, от онази дишаща вяра и по една голяма духалка за всичко, дето не върви и ей ги на – силите се върнали. Из „За вечния огън и голямата подпалка“.

Важно е да се грижите за себе си, защото всеки носи огъня и съчките в себе си. За да бъде по-лесно да го разпалвате в дните си, ще Ви предложа темата, която поставихме на Общото събрание на асоциация АЛА, «С годините в грижа и отдаденост на децата ни, да се съхраним, за да бъдем пълноценни личности, полезни за себе си и за близките си».

За това няма универсална рецепта, но ще предложа техника, която успешно всеки може да прилага в ежедневието си, така, че да стига времето за всички задачи, за децата и за най-важния двигател, Вие самите.

Това е методът „Планиране на алтернативно бъдеще с акцент върху личността“P.A.T.H Planning Alternative Tomorrows with Hope.

Това е ефективен инструмент за планиране, който е процес и пътуване. Много подходящ е, когато на детето/децата, предстои преход, свързан с криза – предстояща операция, тръгване на ясла или детска градина, училище, преместване на семейството в друг град, смяна на работа при някой от родителите и др.

За целта, във фокуса на планиране се поставя член от семейството, най-често дете със специфични потребности, като планът се прави от родителите или членовете на семейството, които имат пряка връзка или отговорност при отглеждането.

Семейството прави оценка на ресурсите, с които разполага – време, контакти, финанси, съюзници (роднини, приятели, съседи), наясно е с това, от което детето има нужда за да развие потенциала си и преодолее определени дефицити – сесии с логопед, психолог, рехабилигация, медицински специалисти и др. Важно е родителите да са наясно със собствените си потребности, за да са в състояние да работят за постигне на положително, желано и възможно бъдеще за детето си.

Препоръчително е, работейки върху всяка една от стъпките, накрая да имате готов продукт в писмен вариант.

Процесът „Планиране на алтернативно бъдеще с акцент върху личността“ да включва седем стъпки:

  1. Докоснете мечтата „полярната звезда“: Родителите да помислят какво мечтаят за своето дете, това, което към настоящия момент изглежда далечно, често недостижимо, но все пак много съкровено желание. Как искат да видят живота на детето си, неговото бъдеще. Когато е ясно формулирано, се пристъпва към целите, за постигането, на които да положат усилия, да увличат и други хора да работят в тази посока.
  2. Почувствайте целта: Представете си, че вече сте постигнали тази своя мечта. Изговорете, опишете какво е усещането тя да бъде осъществена. Какви ще бъдат Вашите преживявания?
  3. Ситуирайте я в настоящето:Опишете настоящето и изследвайте усещането. Опишете ситуацията, в която живеете в момента, какво важно се случва в ежедневието Ви по отношение на Вас и детето.
  4. Определете хората, които да бъдат ангажирани:кои са хората, които трябва да участват в            осъществяването на промяната? В случай че някои хора не са част от процеса понастоящем, какво е необходимо да се направи, за да се осигури помощта им? Кои са хората с влияние върху вземането на решения, които биха могли да бъдат ангажирани?
  5. Набележете начини за развиване на силните страни:Как могат да бъдат усъвършенствани уменията, взаимоотношенията и знанията? Какви нови контакти, ресурси и съдействие биха били необходими? Какво е нужно, за да остане детето щастливо и в добро здраве по време на пътя? Какво е важно на Вас самите да се случва, за бъдете в хармония и спокойни по пътя към желаното бъдеще?
  6. Очертайте необходимите действия през следващите няколко месеца:Какво трябва да се направи да се постигане на целта през следващите месеци? Какви стъпки трябва да се предприемат за постигане на визията? Ако погледнете назад, какъв напредък е постигнат?
  7. Ангажирайте се с първата стъпка:Кои са набелязаните цели за предстоящия месец? Кой отговаря за всяка от целите? Каква подкрепа е необходимо да си оказвате един на друг? Какво е важно за Вас в този план да се случва, за да можете да почивате и релаксирате? Колко често имате нужда да Ви се случва?

Майка на дете със специфични потребности от гр. Варна, заедно със своя съпруг, използват тази техника, преди детето да започне училище. Месеци по-рано са направили програма, съвместно с бъдещата учителка, която включва посещения на детето в сградата на училището, в класната му стая, посещение по време на час, среща с класната ръководителка. Родителите са разпределили ангажиментите си, свързани с водене и взимане на детето до училище, седмичната му терапия и др. В този план има време за любимото хоби на майката, колоездене и риболова на бащата.

PATH е визуален, внимателно структуриран инструмент, използващ схеми с цел фокусиране на енергията и подкрепа за паметта. Схемите помагат на родителите  и техните съюзници да се концентрират върху мечтите си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

Дарете сега