Курс за медицински специалисти по проблемите на храненето и първи грижи за деца с вродени лицеви аномалии

На 13 и 14 май 2011 год. в хотел „Брод“, София се проведе поредното обучение на медицинските специалисти по проблемите на храненето и първоначалните грижи за деца с вродени лицеви аномалии. Курсът беше реализиран от Асоциация АЛА съвместно с УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив.

В обучението взеха участие 33 медицински сестри и акушерки от големите болници в София и по-големите градове от Южна България (Пловдив, Стара Загора, Сливен, Хасково, Смолян, Разлог).

Emma Southby
Emma Southby

Лектори бяха Ема Саутби – главна медицинска сестра в Центъра за лечение на пациенти с цепнатини „Южна Темза” – Лондон, Нина Йорданова – специалист в храненето на деца с вродени лицеви аномалии, както и български специализирани сестри – Костадинка Божикова и Севджихан Еюбова. В курса взе участие и доц. Юрий Анастасов – завеждащ Отделение по пластична и краниофациална хирургия към УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив.

Целта на курса този път беше да провери за направеното до момента от сестри и акушерки участвали в първите два курса, както и да предаде знания и умения на нови кадри от страната. Една немалка част от участниците в курса имат вече доста практика след проведените досега от нас обучения, като споделиха натрупания опит и срещнати трудности. Оказа се обаче, че поради текучество и миграция част от обучените сестри и акушерки не работят вече на същите места и длъжности. Този факт поражда нуждата от периодично провеждане на такива курсове, за да поддържа изградената мрежа в страната и да се постигнат трайни резултати от обученията.