Проект за дофинансиране лечението на пациенти с лицеви аномалии

Асоциация АЛА и нейните основни партньори (SmileTrain, ECO) дофинансират и хирургичното лечение в Отделението по Пластична хирургия в Пловдив, а от 2012 година АЛА, чрез SmileTrain, осигурява средства и за анестезиологични грижи, ортодонтска и логопедична терапия.

Асоциация АЛА дава възможност на всички желаещи семейства на деца с цепнатини на устната и/или небцето да кандидатстват за финансово подпомагане на логопедичното и/или ортодонтското лечение на техните деца на възраст от 3 до 18 години.

ВИЖ ОЩЕ

Този проект е напълно нов за АЛА и за страната и вероятно ще претърпи известни промени според нуждите и възможностите ни. Засега финансовите възможности на АЛА предвиждат подпомагане на 45 деца за логопедична работа и 30 за ортодонтска.