Родители споделят за горчивия си опит в родилния дом. Историята на Галин

Родители споделят за горчивия си опит в родилния дом след раждане на тяхното дете с лицева цепнатина. В родилното отделение, родителите са били съветвани да оставят детето си в Дом.