Тринадесети международен конгрес на Конфедерацията за вродени цепнатини на устните и/или небцето

На 8-ми  до 11-ти февруари 2017г. в Mahabalipuram, Индия ще се проведе тринадесети международен конгрес на Конфедерацията за цепнатини на усните и/или небцето и свърването им с краниофациалните аномалии.

Повече информация може да прочетете от тук