Курс за медицински специалисти по проблемите на храненето и първи грижи за деца с вродени лицеви аномалии

На 13 и 14 май 2011 год. в хотел „Брод“, София се проведе поредното обучение на медицинските специалисти […]

Благотворителна акция с подкрепата на Transforming Faces Worldwide

Благотворителна акция с подкрепата на Transforming Faces Worldwide

От началото на 2011 година започна нова благотворителна акция за събиране на средства за лечение и рехабилитация на деца с вродени лицеви аномалии […]