Представители на АЛА взеха участие в III национален конгрес на пациентските организации

Конгресът се организира ежегодно от НПО, на която АЛА е член самото учредяване. На конгресите се обикновено дискутират проблемите на организациите, с които те се сблъскват при изпълняване на дейността си. Основните теми за обсъждане в работните групи тази година бяха – Национални програми и стратегии на МЗ, Докладване на нежелани лекарствени реакции, Възможности за прилагане на „Милосърдна употреба” на лекарствени продукти, Повишаване капацитета на пациентските организации и др.

По традиция като резултат от проведените работни срещи Конгресът завършва с Резолюция с препоръки на пациентите към институциите, за по-ползотворна съвместна работа в посока намаляване проблемите на българския пациент.

Повече информация за събитието, можете да намерите ТУК.