Първи конгрес на ЕАЦКА, 12-15 юни 2019, Утрехт, Холандия

Конгрес на ЕАЦКА, 12-15 юни 2019, гр. Утрехт

През 2015,  на 10-тия Европейски конгрес по краниофациална хирургия в гр. Гьотеборг, Швеция, се създаде Европейска асоциация за цепнатини на небцето и асоциирани краниофациални аномалии (ЕАЦКА) към която АЛА е асоцииран член.

На 12-15 юни 2019 година, в гр. Утрехт, Холандия, ще се проведе Първи конгрес на ЕАЦКА на тема „Перспективи в терапията и научните изследвания“.

Каним всички специалисти, работещи с АЛА, да се включат с доклади и присъствие на този голям форум. Подробна информация можете да намерите на страницата на конгреса – https://ecpca.eu/.