TreadmillConsumers.us Clearance Prices Treadmills For Sale

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА CEN/PC 424

На 4 и 5 септември 2013 година в  Австрийския Институт по Стандартизация (АСИ)  се проведе първата среща на специалисти в лечението на лицевите аномалии с цел поставяне на началото на работата на европейския проектен комитет на CEN (CEN/PC 424) за изготвяне на технически доклад, озаглавен „Ранни грижи при деца с цепнатини на устната и/или небцето”. Секретариата по изготвянето на този документ е определен като равнопоставено  партньорство  между националните органи за стандартизация на Австрия и България. Домакин за Австрия бе секретарят на проектния комитет, Анет Алтенпол, а от страна на БИС, като партньор в поддържането на секретариата,  участва  Камелия Миланова.

На заседанието участваха представители от 9 европейски страни (Австрия, Финландия, България, Белгия, Великобритания, Словакия, Румъния, Литва и  Естония), с делегации от техните съответстващи национални комитети. От българска страна, ръководител на групата беше професор Юрий Анастасов – пластичен хирург и членове: д-р Мария Ненчева – ортодонт, д-р Елена Павлова – акушер-гинеколог, Нина Йорданова – логопед. На срещата присъстваше също така д-р Любомир Жупунов – педиатър и детски психолог, председател на сдружение „Дете и пространство”. За председател на CEN/PC 424 „Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето” бе избран Гарет Дейвис от Европейската организация за вродени лицеви аномалии.

В двата дни се дискутираха много въпроси и се разпределиха задачите за съставянето на отделните точки на бъдещия документ. Господин Гарет Дейвис – председател на ЕКО беше избран за координатор на работните групи. Той също така ще отговаря за изготвянето на терминологичната част в документа.

Реши се, че въпреки наименованието „ранни грижи”, в документа трябва да фигурират и насоки и препоръки за мултидисциплинарност и проследяване на пациентите до края на растежа им. Реши се също така, че правилата за добра практика трябва да посочват оптималните условия, а не само минималните изисквания.

Сроковете за работа бяха поставени, като до 20 януари 2014 година трябва да се разработи проект на целия документ, а през април 2014 година ще има нова среща на работната група, домакин на която ще бъде Българският институт за стандартизация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

Дарете сега