МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ
http://www.meduniversity-plovdiv.bg/bg/

Медицински Университет – гр. Пловдив е държавно висше медицинско училище с предмет на дейност – подготовка и повишаване квалификацията на специалисти в областта на медицината и здравеопазването и провеждане на научно-медицинска дейност.

Университетът има хармонична структура: Факултети по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здраве, Департамент по езиково и специализирано обучение и Медицински колеж. 700 преподаватели с висока компетентност, от които над 200 с докторски степени, обучават 4200 студенти от всички нива на медицинското образование.

Асоциация АЛА работи в партньорство в Медицински университет – Пловдив по разработване на проект „Национален регистър на пациентите с вродени лицеви аномалии”.