Иван Иванов

Иван е баща на Драгомир, роден с цепнатина на устната, венеца и небцето.

Аз и съпругата ми бихме били полезни със своя досегашен опит, който можем да споделим, да дадем насоки, да изслушаме, ако някой родител иска просто да поговори.

Email: varby@abv.bg
Тел.: +359-888-499-775 (от 10:00 до 15:00 ч.)