Асоциация АЛА искрено благодари на всички дарители, приятели и съмишленици, които подпомогнаха дейността ѝ. Някои от тях го направиха със собствен труд и/или средства, а други ни съдействаха активно при осъществяване на нашите инициативи.

2011 година