Tulip Foundation

Фондация Лале

www.tulipfoundation.net

Фондация Лале е един от основните партньори на АЛА за осъществяването на проекта „Превенция на изоставянето на децата с вродени лицеви аномалии в домове за отглеждане” – първоначално стартирал с подкрепата на ECO. В момента Фондация Лале финансира обученията на Родителите за контакт, част от общия проект, както и изграждането на националната мрежа от Родители за контакт.

Лале финансира участието на член на екипа на АЛА за посещение на фондация Barnardos, Ирландия, за обмяна на опит.

Лале е ценен партньор на АЛА и бяхме включени в „Борса на проекти и идеи“ през юни 2011 г., гр. Пловдив.