Cordless and Corded Dyson vacuum cleaners Clearance Prices Treadmills For Sale

Резултати от проведения Логопедичен лагер, август 2012

Логопедичен курс, август 2012

В китния хотел ЯЕВ в спокойното село Соколица, в удобна заседателна зала, край чудесния басейн и в уютните беседки на ресторанта се проведе един – първи по рода си форум, на който се събраха родители и деца с цепнатини и професионалисти, грижещи се за корекцията и преодоляването на последиците от вродената цепнатина. Всеки от професионалистите даде най-доброто от себе си, за да поднесе лекционния курс интересно, разнообразно, практически насочено и да обучи и вдъхнови логопедите в бъдещите им срещи с децата с такива проблеми.

Курсът беше първият в България, касаещ тази проблематика. Всички логопеди и родители останаха доволни и споделиха, че е било интересно, полезно, спокойно и забавно. Между логопедите се установиха добри връзки. Неформалните разговори протичаха непрекъснато, което говори за присъствието на ползотворна работна атмосфера.

Формулирането на няколко основни теми на равносметка би било полезна при бъдещето организиране на подобни форуми. Тези теми изхождат от разговорите с родителите и логопедите.

Организацията

 • Некоординиран подготвителен етап. Курсът е специализиран. Съдържанието, целите и реализацията на учебната част могат да се планират и организират само от специалист. Отсядането, храната и пътуването, нужните материали и ситуирането на работната група се правят от друг човек.
 • Отлична организация на лагера за семействата.
 • Неясноти по настаняването на логопедите – по вина на хотела. За да няма отказали се в последния момент и пренареждане на всичко, предлагам предварително заплащане на една нощувка – така, както си беше обявено в началото.
 • Ясно определяне на приблизителния брой участници. Целеви групи – логопеди, целеви групи – деца. Каква група и на какво ниво – базови понятия, специализирано обучение (за хранене, например, възрастова група за терапия – 0-3, 3-7 и т.н.)
 • По-широко рекламиране – Регионалните ресурсни центрове щяха да изпратят още логопеди. Самите родители на децата в страната биха били идеалната ни връзка с техните логопеди. Присъствието на толкова участници от София е според интереса на тези логопеди, но не оправдава целта да се създаде мрежа от логопеди, които да терапевтират децата по местоживеене. Преодоляването на ринолалията не е нито толкова сложно, нито толкова специализирано – то си има своите тънкости, които всеки колега може да овладее и прилага. А целта е наистина да има логопеди на място. Като първия в България подобен курс беше с достатъчен брой участници, имаше представители и от страната, което е много полезно.
 • Организирането на лекционните сесии по блокове и практическото обучение за постановка на звуковете беше отлично.
 • Възможността за дълги следобедни паузи и ползване на басейн е много харесвана от всички.

Мястото

 • Хотелът беше много хубав, и басейнът, и храната за семействата (за хора с нормални претенции, разбира се).
 • Логопедите не са доволни от обслужването в ресторанта – бавно, мудно, неточни поръчки, несъответстващи цени и грамаж, развалена храна.

Продължителността

 • При провеждането на такъв курс ясно се определят броя академични часове и основните моменти от съдържанието на курса.
 • Нашият курс имаше – 15 астрономични часа – 20 академични часа (1-2 от които е Уъркшоп – Вибраторна постановка на звукове)

Съдържание на Курса

 • Вродени лицеви аномалии
 • Лечение на децата с ВЦУН – Мултидисциплинарен екип
 • Диагностика и хранене, дишане и подражание, звукообразуване и езиково развитие – 0-24 месеца
 • Слух и нарушения на слуха
 • Създаване на Национален регистър на пациентите с ВЦУН
 • Основни етапи на терапията – практически подход
 • Езикова терапия след 3 години
 • Диагностични протоколи при децата с ВЦУН
 • Проект за дофинансиране на логопедичната терапия

Това обаче, го формулирах постфактуум, а би трябвало да е първоначално намерение.

Програмата

Мисля, че е нормално всички програми преди регистрационната процедура в началото на курса да са примерни. Окончателната програма се дава при регистрирането в началото на всеки курс и лекционните сесии се провеждат по нея. Особено, когато има няколко лектора, е нормално да има няколко варианта преди началото.

Затова винаги в организационния етап трябва да се подчертава, че програмата е примерна, но окончателната не би трябвало да се различава значително. В нашата програма ние обединихме, но не премахнахме нищо. Ако лекторите са повече, е важно още в подготвителния етап, преди изработването на примерната програма, да заяват колко време ще им трябва и на каква тема ще бъдат лекционните им сесии, за да не се налага в последния момент да се променят и програми и часове и за да не се пропуснат важни понятия.

Целите

Целта беше да създадем група доверени логопеди, които да познават проблематиката и да са склонни да се развиват в тази област. Никой, разбира се, не може да се научи на професия за ограничен брой часове. Колегите трябва да са наясно, че практикуването, обезпечено с информираност за най-новите тенденции в специфичната област е най-важно, за да станат професионалисти.

Ако целта е създаването на мрежа от логопеди, които ползват единна документация и принципно установени терапевтични подходи, да се сертифицират и да имат карти от Асоциацията.
Не помислихме за Сертификати.

Учебното съдържание

Курсът засегна всички аспекти на речта и езиковото развитие на децата с цепнатини. Часовете бяха достатъчни. Уъркшопът за постановка на звуковете беше много полезен и интересен, за да видим и друга гледна точка, касаеща друг подход в постановката и алтернативни фонетични характеристики (например звук С в горна позиция с допиране на върха към алвеолите).

Лекторите не съгласуваха прецизно съдържанието. Всеки от нас е мислил, че другият ще говори за важните неща и че ще има повторение. Така пропуснахме да формулираме конкретните обяснения на базовите понятия. По протокола на Йорданка Енева, например, пропуснахме да обясним и покажем – назална туболентност, палатализация, алвеолизация, глайдизация, латерализация и др.. За да могат колегите да попълват този протокол, трябваше да ги разгледаме една по една и да опишем техните диференциални характеристики. Добре е да се направят и записи с примери на конкретни деца.

Пропуснати възможности

 • И родителите и логопедите очакваха организирането на срещи между тях. Логопедите бяха многократно приканвани да се запознаят с децата и да поиграят с тях, но явно това не се случва с приканване. Трябва да е нарочно организирано, включено в програмата и планирано – как, кога, с каква насоченост – игра, диагностика, постановка на звукове и т.н. Това се показа като възможно и очаквано и от двете страни, независимо от първоначалните мнения, че децата и родителите ще се травмират и няма да се получи.
 • Проведе се само една неформална среща между едно дете и група логопеди, която не беше достатъчна.
 • Уговорката между логопедите да има само видеопрезентации можеше спокойно да се разшири със срещи с децата.
 • Логопедът няма да загуби нито професионализма си, нито реномето си ако се опита да покаже начина на работа. Ако детето реагира негативно, всички участващи ще разберат особеностите на детската нагласа за изява. Т.е. струва си да опитаме, тъй като всички го очакваха.
 • Може и да се организира съвместна игра с децата. Така няма да се травмират децата, а логопедите ще могат да открията особеностите на речта в неформална комуникация. (Идеята за детска дискотека не се получи поради технически проблем с компютъра на Дани)
 • Можеше да се направи уъркшоп по попълване на диагностичния протокол с реално дете.

Обобщение

Като пръв в историята на АЛА обучителен курс за логопеди Логопедичен лагер за специфична говорна терапия при деца с вродени лицеви аномалии (03 – 05 Август 2012) успешно постави началото на целенасочена екипна работа в изграждането на мрежа от доверени логопеди, за осигуряване на логопед в близост до всяко дете с ВЦУН. Договореностите в работната група на Курса за приемането на обща терминология, подходи на терапия, и най-вече за изработването на Протоколи за диагностика, отчитане на резултатите и включването в Общ регистър на пациентите е отлична предпоставка за успешното стартиране и прилагане на Проекта за дофинансиране на логопедичната помощ, целящ специализирана подкрепа на всяко нуждаещо се дете.

Автор: Йорданка Маркова

One thought on “Резултати от проведения Логопедичен лагер, август 2012

 • 27.08.2012 at 21:31
  Permalink

  Напълно подкрепям Дани. Аз като родител съм разочарована от логопедите. Те трябваше да се възползват от присъствието на различните по възраст и говорни проблеми деца, а в същност те не ги потърсиха нито веднъж. Като съорганизатор относно хотела и качеството на услугите и храната ще кажа само- всеки сам да си направи извода защо недоволни са логопедите, а гостите са доволни?

  Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

Дарете сега