Отделението по Пластична Хирургия е основано през 1996 г. Предмет на дейност е Пластично – Възстановителна и Естетична хирургия, а така също включва и едно сравнително ново направление – краниофациална хирургия. В отделението се извършва съвременно хирургичното лечение основано на най-добрите утвърдени световни практики. През годините отделението се обособи и като център за лечение на вродентите лицеви аномалии с подкрепата на световно известни учени в областа и много междунатодни организации.

Наша политика е част от средствата получени от естетичната хиругия да бъдат предоставени за нуждите на Асоциация АЛА (Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители).

проф.  д-р Юрий  Анастасов, дмн

Професор д-р Юрий Анастасов дмн е пластичен хирург, ръководител на Отделение по Пластична Хирургия от неговото създаване през 1996 г. От 2012 до 2016 е председател на Българската Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия (БАПРЕХ), а след това и член на УС. Започнал образованието си по медицина в Мексико, завършил в София, има френска диплома за медицина, специализации по пластична хирургия във Франция (Лил, Париж, Нанси, Марсилия), Испания (ЛаКоруня, Билбао), Германия, Холандия, САЩ. Ръководител на специализацията по Пластична хиургия в Медицинския Университет Пловдив. Представител за България в Европейската мрежа ЕВРОКРАН от 2000 г., Член на франкофонското дружество за лицеви цепнатини от 2000 г. Диплома за преподаване по пластична хирургия във Франция „Мaître es sciences médicales” от 2002 г. Асоцииран член на европейското дружество по краниофациална хирургия от 2002 г. Член на Българското Дружество по Пластична хирургия и Изгаряния. Владее френски, английски и испански.

yanastassov@gmail.com

Екип

д-р Костадин Гигов

д-р Костадин Гигов – специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия.

Образование:

 • Медицина, Медицински Университет – гр.Пловдив
  2001 – 2007 г.
 • Специалност по Пластично-възстановителна и естетична хирургия, Медицински Университет – гр.Пловдив – 2014г.

 Професионален стаж:

 • От 2005 – 2009г. Медицински центьр по пластична хирургия “Д-р Антон Тонев“ ;
 • От 2009г.  и понастоящем УМБАЛ“Св.Георги“  Отделениие по Пластична и Краниофациална хирургия ;
 • От  2015г.  и понастоящем МБАЛ “КАРИДАД“ ;

Специализации:

 • Клиника по Пластична и Краниофациална хирургия – УМБАЛ ‘’Св. Георги’’гр. Пловдив 2009  –  2014г.
 • 2013г. – Cпециализация по пластична хирургия във Франция град Лил Университетска болница ‘’Hospital Roger Salengro Plastic Reconstructive Surgery“, под ръководството на проф. Пелерен (водещ специалист в Краниофациалната хирургия) и проф. Вероник Мартино ( водещ специалист по Реконструкция на гърда);
 • 2012 г. – Университет по Макслило – фациална хирургия – Словения, гр.Любляна, обмяна на опит в областта на Вродените лицеви аномалии под ръководството на проф. Ю. Анастасов и проф. В. Кожелй;

 Професионални интереси

 • Отопластика, Реконструкця на ушната мида;
 • Вродени лицеви аномалии;

 dr.gigov@gmail.com

д-р Регина Хатър, дм – специалист по обща хирургия и пластично-възстановителна и естетична хирургия.

Специалност по пластична хирургия от Френския колеж по пластична хирургия, сертифициращ чуждестранни специалисти (College Francais de Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique). Специалност по пластична хирургия от EBOPRAS – Европейски борд по пластична реконструктивна и естетична хирургия. Част от списъка на доверените европейски специалисти, сертифицирани от EBOPRAS. С научно-образователна степен и защитена дисертация в областта на липофилинга (автоложна трансплантация на мастна тъкан).Множество публикации и участия в български и международни конференции. Два курса на обучение във Франция.Владее английски, френски и арабски.

 reginakhater@yahoo.com, reginakhater@gmail.com

 

д-р Радослав Симов – специалист по орална хирургия


УМБАЛ "Свети Георги" - ЕАД
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

За контакти

Отделение по Пластична Хирургия
Пловдив 4002,
бул. Пещерско шосе 66

4 етаж (изток)
За прегледи и консултации на тел. (0898) 421 418
E-mail: yanastassov@gmail.com