Проектът „Родител за контакт” е изцяло насочен към осигуряване на психологическа и информационна подкрепа на семейства на деца с лицеви аномалии. Той е базиран на активната работа на мрежа от обучени доброволци, на територията на цялата страна, които, изхождайки от опита си като родители с опит в отглеждането на тези деца, разбират проблемите и страховете на новите родители и предоставят необходимата информация по въпроси, свързани лечението и развитието на техните деца.

Родителите за контакт се селектират въз основа на тяхната мотивация за участие в мрежата, резултатите след специализиран курс и оценка от психолог. Те работят съвместно с мултидисциплинарен медицински екип, специализиран в лечението на лицеви аномалии. Това допринася за комплексния подход при преодоляване на първоначалния стрес при раждането и влияе положително на решението то да не бъде изоставено.

Проектът „Родител за контакт” е иновативна практика в осигуряването на немедицинска подкрепа на семействата на деца с лицеви аномалии, развиваща се успешно във водещи европейски страни (Англия, Шотландия, Уелс). Включването на родители-доброволци като допълнителен елемент от предоставяната грижа, допринася за подобряване на цялостното психоемоционално състояние на семействата, дава им увереност за справяне с проблемите. Споделянето на личен опит е изключително ценно при решаването на ежедневни въпроси, свързани със заболяването.

Проектът е на стойност 51 621,08лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, „Фонд за реформи, свързан с гражданското общество”. Проектът стартира в началото на месец септември 2013г. и ще се изпълнява за период от 2 години. В него ще бъдат включени родители-доброволци от цялата страна.