Cordless and Corded Dyson vacuum cleaners Clearance Prices Treadmills For Sale

Общо събрание на АЛА 2013 година

На 02.06.2012 г. в Пловдив, Парк-хотел „Санкт Петербург” се проведе Общо събрание на Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители”. В събранието взеха участие над половината от редовните членове на Асоциацията, което даде възможност да се разгледат и решат някои важни въпроси относно бъдещото развитие, целите и задачите на АЛА.

Събранието откри Жана Ангелова – председател на АЛА, която представи на членовете отчет за дейността на Асоциацията за изминалите 6 месеца. Савина Манева запозна присъстващите с резултатите си от дейността по фондонабиране, а Мариана Цветилова направи подробен финансов отчет на изтеклата 2012г.

Професор Юрий Анастасов представи Програмата за работа на Асоциация АЛА през следващия период:

  • Стартиране на мрежата “Медицински сестри и акушерки“;
  • Логопедичен лагер – планирано е провеждането на втори логопедичен лагер на 05-07.07.2013г.;
  • Международна конференция “Затваряне на цикъла: споделени възможности за справяне с предизвикателствата при орофациалните цепнатини” – Пловдив 2013.

Всички точки, заложени в предварителната програма на събранието, бяха разгледани и се взеха следните решения:

  • Приет беше Доклада за дейността на Сдружение „Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители” за 2012;
  • Приет беше годишния финансов отчет за 2012г.;
  • Общо събрание ще бъде свикано през първия уикенд на месец юни 2014 година;
  • Преизбрани за срок от още 5 години досегашните членове на УС – Проф. Юрий Анастасов и Екатерина Тимчева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

Дарете сега