Нов Управителен съвет на Асоциация АЛА

На годишното Общо събрание на Асоциация АЛА на 16.10.2011 г. се взе решение за промяна в състава на Управителния съвет на Асоциацията. На мястото на досегашните председател на УС – Илияна Мавродиева и Величка Гологанова бяха избрани Жана Ангелова и Надежда Сарафова. В последствие новоизбраният Управителен съвет избра Жана Ангелова за свой председател (виж УС).

На първата си среща новият УС взе решение за организиране на Коледен празник на приятелите на АЛА. Изключителен принос за осъществяването на събитието имаха семейство Сарафови и екипа на Отделението по Пластична и Краниофациална хирургия, Пловдив.

Дарете сега