Cordless and Corded Dyson vacuum cleaners Clearance Prices Treadmills For Sale

„House of Rachel“ помагат на българско дете с лицеви изгаряния

Нашите партньори от ECO (European Cleft Organisation) в лицето на господин Антон Водерман, който помага на АЛА многократно и най-искрено, свърза отделението по Пластична и краниофациална хирургия с една благотворителна организация  „House of Rachel“, която е поела грижата за деца от Дом за деца в с.Бързица. След продължителна кореспонденция с български структури и организации, през м. февруари 2013 година Зюмбюла (момиче с множество лицеви изгаряния от Дом за деца в с. Бързица) премина успешно първата от поредица планирани пластични операции, които ще променят надяваме се живота й.
Въпреки че й предстоят още операции до цялостното завършване на лечението, положителните резултати за нея са видими още отсега.
Средствата за транспортни разходи на детето и анестезиолог са дарение от студентите от Okehampton College, чрез организацията „House of Rachel“.
А професор Анастасов и неговия екип дариха своето време, труд и експертиза, за осъществяването на лечението на Зюмбюла.

АЛА има за цел да помага основно за пациенти с лицеви аномалии, но в този случай се радваме, че съдействахме да се направи добро за това младо момиче, останало без родители и близки.

Понякога не е необходимо провеждането на мащабна кампания по българските медии за събиране на средства в размер на десетки хиляди лева за заплащане на скъпоструващо хирургично лечение, а добрата воля на квалифицирани специалисти и волята на съвсем непознати хора, водени от желанието да помагат на другите.
Средствата за самото лечение, не надхвърлят 100 лева, но ефектът от него се отразява върху целия живот на Зуска. Тази операция и започването на самото лечение станаха възможни благодарение на добрата воля и широките сърца на медицинския персонал от Отделението по пластична и краниофациална хирургия към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, за което те получиха специални благодарности от името на „House of Rachel“.
Информация за благотворителната дейност на хората от „House of Rachel“ можете да видите в техния бюлетин за 2013 година:

Бюлетин за 2013 на House of Rachel


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

Дарете сега