Cordless and Corded Dyson vacuum cleaners Clearance Prices Treadmills For Sale

АЛА предоставя обучителни материали на здравни специалисти по проект Face Value

facevalueАсоциация АЛА е основен партньор по проект за психо-социална подкрепа “Face Value”. Проектът на програма „Еразъм +“ представлява Консорциум от експерти от 7 европейски страни, които си сътрудничат, за да бъдат разработени обучителни материали за професионалисти, работещи в сферата на здравеопазването. Целта е да се подобри предоставянето на психо-социална подкрепа за хора с видими различия.

Изпълнението на проекта ще повиши информираността на обществото и ще провокира социален диалог за дискриминацията и социалното изключване на лица/семейства, засегнати от физически недостатък.

С участието си в този проект, асоциация АЛА, като неправителствена организация, затвърждава своята роля в повишаване квалификацията на здравни специалисти. Заключителната среща на партньорите ще се състои в началото на юли, в България.

Целта на “Face Value” е чрез изработените обучителни материали, да се повиши разбирането на здравните специалисти за това как хората с различна визия и техните семейства могат да бъдат подложени на дискриминация, както и да се подобри предоставянето на грижите за тях с правилен психо-социален подход. Сравнително често дискриминацията идва от самите медицински специалисти като резултат от недостатъчната им подготовка. Установено е, че след кратко обучение и достъп до подходящи материали здравните специалисти могат да предоставят подходяща психо-социална подкрепа.

За да се гарантира ефективността и културната адаптивност на проекта, той ще бъде пилотно тестван сред 80-120 здравни специалисти в България, Латвия, Сърбия и Турция. Крайният продукт ще бъде достъпен безплатно в интернет страницата на проекта: www.facevalue.cc.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

Дарете сега