Асоциация АЛА искрено благодари на всички дарители, приятели и съмишленици, които подпомогнаха дейността ѝ. Някои от тях го направиха със собствен труд и/или средства, а други ни съдействаха активно при осъществяване на нашите инициативи.

2012 година
 • Сем. Шопови
 • Сем. Цирови
 • Сем. Илиеви
 • Сем. Манови
 • Сем. Джамбазови
 • Сем. Атанасови
 • Сем. Янчеви
 • Сем. Михайлови
 • Сем. Борджукови
 • Сем. Атанасови
 • Сем. Роуз
 • Сем. Арнаудови
 • Сем. Грънчарови
 • Г-н Свилен Цинцигарски
 • Г-жа Кремена Мянкова
 • Г-жа Евгения Пеновска
 • Г-жа Валентина Събева
 • Г-н Явор Томов
 • Г-жа Феня Местанова
 • Г-жа Гергана Дончева
 • Г-н Марио Михайлов
 • Г-жа Мая Цакова
 • Г-н Николай Младжов
 • Г-жа Елка Христова
 • Г-н Слави Славов
 • Г-жа Виолета Танкова
 • Г-жа Люба Карачорова
 • Г-н Калоян Николов
 • Г-жа Екатерина Георгиева