Cordless and Corded Dyson vacuum cleaners Clearance Prices Treadmills For Sale

Проект за дофинансиране на леченито на пациенти с лицеви аномалии 2012 – 2014 г.

Асоциация АЛА
The SmileTrain
ECO
Асоциация АЛА
www.ala-bg.org
The SmileTrain
www.smiletrain.org
European Cleft Organisation
www.ecoonline.org

Лечението на деца с цепнатини на устната и/или небцето в малко случаи е само хирургично. Засега НЗОК не осигурява средства, които да покриват изцяло или частично логопедичното и/или ортодонтското лечение. Асоциация АЛА и нейните основни партньори (SmileTrain, ECO) дофинансират и хирургичното лечение в Отделението по Пластична хирургия към УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдив, като закупуват на медицински консумативи и апаратура. От края на 2011 година АЛА, чрез SmileTrain, осигурява средства и за анестезиологични грижи, което съществено подобрява условията за оперативно лечение.

Условия за участие

От 2012 година и за следващите 2 години, Асоциация АЛА предлага на всички желаещи семейства на деца с цепнатини на устната и/или небцето да кандидатстват за финансово подпомагане на логопедичното и/или ортодонтското лечение на техните деца на възраст от 3 до 18 години. За целта се изисква подаване на молба към УС на АЛА с приложена следната документация:

Молба
Изтеглете молбата
Молба до УС на АЛА, подадена до 1 април на всяка година.
Ортодонтско досие
Изтеглете ортодонтското досиеЛогопедично досие
Изтеглете логопедично досие
Прилагане на медицинско, логопедично досие  и/или ортодонтско досие на детето. Досието се попълва от доверени на АЛА специалисти. Консултация с цел изготвяне на досие с ортодонт и логопед можете да направите в определени дни в Отделението по Пластична и Краниофациална хирургия като е необходимо предварително записване на телефон 0898/421-418. Досиетата могат да бъдат изготвяни и от други доверени на АЛА специалисти.

Критерии за избор на пациентите лекувани по този проект са: необходимост от лечение, възраст на детето, за ортодонтското лечение – добра устна хигиена.

Дофинансирането може да бъде пълно или частично, според решението на УС на АЛА, като във всички случаи се налага символично начално финансово участие на семейството, поради необходимостта от гаранция, че пациентът ще изпълнява изискванията за редовните посещения при специалист. В края на лечението за съответната година, тези средства могат да бъдат върнати обратно на родителите, в зависимост от степента на финансиране, която ще бъде определена при започване на лечението.

Този проект е напълно нов за АЛА и за страната и вероятно ще претърпи известни промени според нуждите и възможностите ни. Идеята на АЛА е освен подпомагане и по-пълно и качествено лечение на децата с цепнатини на устната и/или небцето, да се създаде пример, чрез който в бъдеще тези аспекти от лечението да се поемат от НЗОК и или други частни фондове.

Освен за нуждите, свързани с отчитане на средствата към нашите спонсори, ние знаем, че добрата документация е сама по себе си гаранция за по-качествено лечение и затова толкова много държим на нея. В тази връзка се надяваме в най-скоро време да започнем работа и по проекта ни за Национален регистър, в който тази и другата документация, ще бъдат на разположение както на специалистите и здравните институции, така и на самите пациенти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

Дарете сега