Как да се ориентираме в емоциите на детето и да му бъдем от помощ?

Как да се ориентираме в емоциите на детето и да му бъдем от помощ?

Асоциация АЛА е партньор в проекта IHEM по програма Еразъм. Целта на проекта е да даде възможност на медицински специалисти и родители да окажат подкрепа на децата с вродени лицеви аномалии, за да получат те възможно най-доброто образование и да преодоляват трудности в процеса на обучение, което е важна предпоставка за реализацията в живота. По…

Планиране на алтернативно бъдеще с акцент върху личността

Уважаеми родители! От септември, всяка седмица в Отделението по „Пластична и краниофациална хирургия“ се срещам с Вас и с Вашите деца, в деня на операцията или в повечето случаи, ден по-късно. Говорим си основно за децата, за това, как се възстановяват, неспокойни ли са, има ли промяна в поведнието им. Говорим за това какви деца…

Въведение

Уважаеми родители, скъпи деца! С колегите от мултидисциплинарния екип, който Ви подкрепя и лекува в Отделението по „Пластична и краниофациална хирургия“ на УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив, решихме да използваме неограничените възможности на интернет пространството. Преките ни контактите с Вас са регулярни, но често през продължителен период от време. Ще отворим още един прозорец, чрез…