Асоциация АЛА с награда за Проект на Годината 2011

За седма поредна година Фондация Лале награждава най-добрите социални проекти, реализирани в страната. Бяха номинирани 31 проекта.

Жури в състав Даниела Петкова – Главен изпълнителен директор на Пенсинно осигурителна компания „Доверие“, Огнян Донев – Председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Севда Шишманова – Програмен директор на БНТ, Н. Пр. Матиас Хьопфнер – Посланик на Федерална република Германия и Анна Захариева – Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл АД оцени проектите според резултатите, които са постигнали, финансовата ефективност и за проявеното новаторство и приложимост на идеята в други населени места.

Проектът „Мрежа „Родители за контакт“ на Асоциацията на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – Пловдив е един от трите наградени проекта. В момента съществува изградена мрежа от 16 обучени родителя за контакт, които напълно доброволно предоставят психологическа и информационна подкрепа на семейства, които очакват или вече отглеждат деца с лицеви аномалии. Резултат от работата на родителите за контакт са седем семейства, които са решили да не прекъснат бременността поради диагностицирана лицева aнoмалия , две деца, които са върнати обратно при родителите след като са били оставени в дом и над 90 осъществени контакта за подкрепа на семейства.

Медиен партньор на събитието е БНТ.