БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

http://www.swissbgcooperation.bg/bg

 

В рамките на Българо-швейцарското сътрудничество консорциум, състоящ се от InnovaBridge Foundation, Швейцария, Neosys ООД, Швейцария и Балканския институт по труда и социалната политика (БИТСП), е упълномощен от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) да бъде Швейцарско междинното звено (SIB) да управлява тематичните фондове „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество“ (TF CSP) и „Фонд партньорства и експертна помощ“ (TF PEF). Първият е насочен към български НПО, а вторият насърчава партньорства между български и швейцарски организации.

През 2013г. Асоциация АЛА печели финансиране по „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество“ за продължаване проекта „Родител за контакт”, който възлиза на 51 621.08лв. и ще се изпълнява в рамките на 2 години.