Технически документ на European Committee for Standardization

БИС

Технически документ на Български институт по стандартизация може да видите на

logo

Техническия документ на CEN за първи грижи при деца с цепнатини на устната и или небцето  CEN/TR  16824:2015 е вече факт, приет през февруари 2015.

 https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2015-007.aspx

За съжаление правилата на CEN са такива, че за да се получи пълен достъп до целия документ трябва да се заплати такса. Това е парадоксално и точно против принципите за право на достъп до информация за пациентите по този въпрос. Правото на достъп до информация е принцип, който се прие в този технически документ. Ето едно хубаво противоречие, предвид на това, че изработването на този документ коства средства на ЕКО. Всички участници извън структурите на CEN не бяха заплатени за своя труд и в крайна сметка, сега тази информация е недостъпна за разпространение за да послужи пред държавните инстанции, които би следвало да се съобразяват с добрите практики в Европа. Впрочем този технически документ се прие за стардарт в Австрия ! Ние преведохме на български този документ отново със средства на АЛА, но нямаме право да го разпространяваме. Считаме, че когато става въпрос за документи касаещи здравни услуги, то това би имало финансови ползи за обществото, а в случая липсват финансови интереси. Единствените, които ще имат финансови ползи от този документ ще са структурите по стандартизация.., но се съмнявам,че някой би заплатил суми като например 80 евро за да получи този документ в пълния му текст. АЛА и ЕКО смятат да потърсят подкрепа от други институции, които да могат да променят правилата на CEN конкретно при такива случаи. Докато успеем да спечелим тази нова битка, имаме право да продоставяме описание или резюме на този документ. Засега това ще направим при първа възможност.

Ю.Анастасов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

*

Дарете сега