Cordless and Corded Dyson vacuum cleaners Clearance Prices Treadmills For Sale

Защита на лични данни

Политика за прозрачност

Прозрачност при обработване на информацията

В качеството си на администратор на лични данни, АЛА има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

За контакт с АЛА:

Пловдив 4002, ул. Георги Измирлиев 63

Електронна поща:  office@ala-bg.org

Интернет страница: www. ala-bg.org

За контакт с Отговорника по защита на данните: office@ala-bg.org – Жана Ангелова 

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

Човешки ресурси;

Контрагенти;

Регистър „Медицински досие/ЕМДЛА“;

Абонати на информационен бюлетин*.

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на АЛА.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. АЛА осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

АЛА определя срок от една година за съхранение на лични данни на кандидати за работа.

Когато в процедура по подбор на персонал се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. АЛА връща документите, по начина, по който са подадени.

Дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности АЛА обработва лични данни на физически лица за изпълнение на договорите, които се сключват от АЛА по смисъла на ЗЗД, ТЗ и т.н.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

Обработване на лични данни на деца

Като елемент от дейностите на АЛА (защита правата на хората с вродени лицеви аномалии) се осъществяват проекти свързани с деца с вродени лицеви аномалии.

Участието на деца в тези проекти е доброволно и данните (име, възраст и адрес при необходимост) се обработват само за целите на участие в проектите се осъществява и с информираното съгласие на родителите/настойниците.

Абонати на информационен бюлетин

АЛА издава Информационен бюлетин, съдържащ новини и информация за работата на сдружението.

За да получавате информационния бюлетин, веднага след неговото издаване, Вие трябва да се регистрирате за получаване на бюлетина с Вашия електронен адрес. Независимо дали в конкретния случай електронния адрес представлява лични данни или не, АЛА ще използва предоставените електронни адреси само за целите на доставянето на Информационния бюлетин.

Лицата имат право да се откажат по всяко време от получаването на бюлетина по електронната поща, като заявят това по електронната поща пред АЛА без да посочват мотиви за това.

Използване на бисквитки

Бисквитката“ е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

На нашия уеб сайт използваме „бисквитки“ във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

Сайтът на АЛА използва следните бисквитки:

· PHPSESSID – съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка“ може да се използва само в текущата сесия.

Бисквитки, използвани за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Относно бисквитките, които генерира Google Analytics може да се информирате тук.

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

Лог файлове

Както повечето сайтове, сайтът на АЛА събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация се пази на нашия уебсървър, разположен в сървърно помещение в сградата на АЛА.

Връзки към други уебсайтове

Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на АЛА към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност.

Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в АЛА, моля, свържете се с нас на адрес office@ala-bg.org

Документи за изтегляне:
Декларация за поверителност (.pdf, 126KB)
Форма за искане от субекта на данните (.pdf, 103KB)
Декларация за съгласие от субекта на данните (.pdf, 70KB)
Декларация за съгласие от родител/настойник (.pdf, 68KB)
Декларация за оттегляне на съгласие от субекта на данните (.pdf, 70KB)
Декларация за оттегляне на съгласие от родител/настойник (.pdf, 72KB)

Дарете сега