Комплекс упражнения за дихателната мускулатура и активиране на мекото небце:

Описаните упражнения са онагледени с файловете Dihatelna muskulatura, Masaj nebtse, Meko nebtse 1, Nasochvane izdishna struia, Uprajnenia za mekoto nebtse= Детето, заснето на видеото, е Теодора на 5 години, родена с едностранна цепнатина на устните и небцето. Благодарим й за чудесното изпълнение на упражненията, за куража да покаже на всички своите усилия и успехи.

Целите на упражненията са: общо укрепване на мускулатурата на детето и активизиране на структурите, участващи в говоренето:

 1. Формиране на правилно говорно дишане, като първоначално работата е насочена към развитие на гръдна, шийна и коремна мускулатура.

 2. Диференциация на носово от устно дишане. Пренасочване на издишната струя предимно през устата, особено по време на говорене.

вдишване издишване

нос нос

уста нос

нос уста

уста уста

 1. Формиране на продължително устно издишане .

 2. За шийната мускулатура

 • Бавно придвижване на главата встрани със стремежда погледне назад, без да движи рамене и тяло. Връщането в изходно положение е бавно. Изпълнява се в двете посоки. Изпълнява се също назад към гърба и напред към гърдите.

 • Накланяне на главата към дясното или лявото рамо – максимално разтягне. Раменете не трябва да се повдигат.

Упражнения за активиране на мекото небце

 1. Преглъщане – гълтане . Прави се почти непосредствено след операцията. 1-2 седмици се преглъща само слюнка, след което се преминава към преглъщане на малки дози течности.

 2. Прозяване при широко отворена уста.

 3. Изкашляне с увиснал език. Езикът може да се придържа с ръце, за да не се връща обратно.

 4. Духане на хартии, моливи, балончета във вода, перушинки във въздуха и др.

 5. Хъркане.

 6. Гадене – опит за повръщане.

 7. Силно надуване на бузите до момента на избиване на въздуха през устата.

 8. Упражнение за активиране на мекото небце.

Важни изисквания към упражненията:

 1. Не бива да се правят наведнъж – кампанийно.

 2. Да бъдат дозирани – не повече от 3-5 минути.

 3. Да се изпълняват без напрежение. Изпълняването с напрежение е вредно за речевото дишане и напрежението може да се разпространи върху целия мускулен комплекс на речевия апарат и по този начин да затрудни допълнително артикулацията.

 4. Да се съобразяват със състоянието на детето, дали е добре настроено за работа, дали има желание.

 5. Специалните дихателни упражнения без постановка на звуковете нямат никакво отношение към терапията.

 6. Правилното насочване на издишната струя е самоцел, без да се отработи правилната позиция на езика. Заниманията с логопед, който поставя правилно звуковете са незаменими.

Допълнителни упражнения за лицева мускулатура:

 1. Повдигане веждите нагоре.

 2. Надуване на бузите – и двете, поотделно.

 3. Силно затваряне на очи с максимално напрежение.

 4. Присвиване на очите.

 5. Повдигане на веждите.

 6. Сбръчкване” на челото.

Златка Ботева – логопед, София