Артикулационна гимнастика:
Описаните упражнения са онагледени с файловете Artikulatsionna gimnastika Bobi 5g_1-va chast и Artikulatsionna gimnastika Bobi 5g_2-ra chast. Детето, заснето на видеото, е Божидар Петров на 5 години, роден с едностранна цепнатина на устните и небцето. Благодарим му за смелостта и увереността да покаже на всички своите усилия и успехи в преодоляването на проблема си.
Развитието на артикулационните движения се основава на следните принципи:
1. Да се развият умения за изпълнението на позата, задържането и, плавното превключване от една поза на друга. Да се активизира мускулатурата на артикулационните органи и контрола за позата и движенията на езика. Езикът да се изтегли в по-предна позиция. Да се балансира издишането на въздух през устата.
2. Упражненията са подходящи за деца от 1(разбира се само най-лесните) до 18 години. Могат да се правят от най-ранна възраст, като по-малките деца се опитват да достигнат необходимата поза, познават я и се стремят да я имитират. Не забравяйте, че тези упражнения са игра и не трябва да се настоява, да се насилва детето и да се демотивира. Ако не успеете да постигнете упражнението, по-добре се откажете и опитайте пак друг път, без да драматизирате излишно.
3. Системата от упражнения трябва да включва както статични упражнения, така и упражнения, насочени към развиването на координирани движения – съвместно участие на различните артикулационни органи и с превключване от едно движение към друго.
4. Упражненията за съчетаване на движенията на езика и устните са необходими, тъй като тези органи обикновено участват в съвместни действия.
5. Провеждат се пред огледалото, за да може детето да следи правилното изпълнение. Възрастният показва и детето подражава, като стоят един до друг пред огледалото ( т.е. детето вижда отражението на възрастния и имитира). След като детето овладее целия комплекс, може да прави упражненията и без огледало.
6. Упражненията се провеждат за кратко време, за да се избегне умората и отегчението на детето. Преминава се към друга дейност.
7. При работата се отделя внимание върху формирането на кинестетичните усещания, кинестетичния анализ и представи – т.е. насочва се вниманието на детето да знае и усеща отделните пози и движения на частите от своята уста.
8. Нужни са 7-8 повторения (но не повече от 10), за да имат ефект. В различните възрастови групи се правят различен брой повторения. Най-работещо е, когато се правят толкова повторения, на колкото години е детето плюс едно. (т.е. ако детето е на 3 години – може да направи 4 повторения) (Във файла са дадени 3 повторения, за да се намали големината на клипа.)
9. Картините са дадени в приложение Артикулационна гимнастика (Prilojenie Artikulatsionna gimnastika). Могат да се изрежат, оцветят и залепят от детето. (както е показано в началото на клипа – Artikulatsionna gimnastika Bobi 5g_1-va chast). Могат да се направят на карти и да се играе като всеки си изтегля карта. Както и много други разнообразни варианти. Тези картини и упражнения са взаимствани от Е. Н. Краузе – Логопедический массаж и артикулационная гимнастика – 2004г.

Видове артикулационни упражнения
Упражнения за устните, бузите, зъбите
„Широко отворен прозорец” – устата се отварят широко – всяко упражнение се изпълнява с максимално конфортно за детето отваряне на устата.
„Дебел човек” – издуване на бузите.
„Тънък човек” – всмукване на бузите.
„Хоботче на слон” – устните се събират и изтеглят напред.
„Жабка” – усмивка с отворена уста и оголени зъби
„Слонче – жабка” – превключване на хоботче и усмивка.
„Свирка” – свиркане с уста – въздухът излиза през устата.
„Дълга змия” – усмивка, вдишване и дълго издишване с произнасяне на звук С. (само след добре поставен от логопед звук С)
„Гребенче – горе, долу” – Зъбите се прокарват по цялата дължина на устните (зъбите са гребенчето, което реши устните)
Усмивка само с левия или само с десния ъгъл на устата. Може в началото да се помага с показалец.

Гимнастика за езика: (Наричаме го фитнес. Езикът е мускулен орган и за да развие оптимално движенията си са необходими упражнения.)
След всяко движение или поза езикът се прибира вътре в спокойна позиция: „Прибирай, затваряй!”

Език на горни зъбки
Език на долни зъбки
Люлка – ляво-дясно – езикът се движи бавно към ъглите на устната.
Люлка – горе-долу – езикът се движи бавно към средата на устната.
„Език в клетка” – езикът се изважда навън и тъй като е непослушен го поставяме в клетката на зъбите. Езикът е широк и отпуснат. Устните са в усмивка.
„Четка за зъби – горе” – езикът се движи по цялата ширина и дължина на горните зъби като четката за зъби.
„Четка за зъби – долу” – езикът се движи по цялата ширина и дължина на долните зъби като четката за зъби.
„Сладко” – върхът на езика се прокарва по цялата дължина на устните отгоре и отдолу с въртене. Бавно и координирано.
„Конче” – широко отворена уста. Езикът се огъва и силно се “залепва” долната му част към небцето. Отлепя се от небцето, при което трябва да се чуе звук, наподобяващ конски тропот. Първоначално упражнението се изпълнява бавно, за да се осъзнае движението на езика. Постепенно  се ускорява и забавя темпото.
„Часовниче” – подобно на кончето движение, но езикът е по-напред и се чува като тиктакане на часовник. (Цъкане)
„Лопатка” – широк отпуснат  език.
„Игличка” (широко отворена уста) – тесен, остър, издаден напред език.
„Лопатка – игличка” – превключване на двете движения.
„Котето се протяга” – езикът се запъва на долните зъби и се изгърбва нагоре и навън .
„Гъбка” – задържане на кончето, езикът се задържа горе на небцето и се брои се до 10 наум.
„Чашка” – повдигане върха и краищата на езика.
„Фунийка” – краищата на езика се повдигат нагоре от двете страни и се образува улейче.
„Издишване през фунийката” – въздухът се насочва през образуваното от фунийката улейче.
„Бонбонче” – с върха на езика се избутва бузата отвътре колкото може по-силно. Прави се и от двете страни.
„Маймунка” – езикът се подпъхва във вътрешното пространството между зъбите и устната  – горе, долу.

Допълнителни упражнения:

Целувка – със силно издадени и събрани устни напред.
Пръхтене  – езикът лежи спокойно зад долните зъби. Челюстите са леко разтворени. Поемане на въздух безшумно през носа и издишване през устата чрез пръхтене. Трябва да се усети лекото трептене на устните под напора на въздушната струя.
Кръгове с хобота – добре събраните устни в остра муцунка придвижете наляво, след това надясно, нагоре – надолу. При овладяване на тези движения преминете към извършване на кръгове с хобота. Трябва да се следи при извършването на това упражнение да не се усеща напрежение в шийната и лицевата мускулатура.
Безгласно произнасяне:
Гласни звукове – А, И, О, У
Редуване –  А-И    О-У    А-У    У-И    А-И-О-У    И-А-О-У и други комбинации.
Съгласни звукове П, В, С, Ш (П – прилича на духване на свещичка, В – прилича на упражнението „Гребенче”, С – „Дългата змия”, Д – език зад горни зъбки, Ш – „Хоботчето на слончето”)
Превключване (редуване) на позите на езика в разнообразни комбинации.
Лопатка – игличка
Лопатка – чашка
Фунийка – чашка
Лопатка – игличка – чашка
Фунийка – игличка – лопатка
Лопатка – фунийка – игличка – чашка   и др.
„Сметало” – Устните са леко разтворени. Опитвате се с върха на езика да “преброите”, да докоснете всички зъби в устната кухина. С непрекъснато плавно движение в едната, а после в другата посока. Мускулите на езика са потегнати, а върхът му е заострен.
“Ням телефон” – партньорска игра (за деца над 5 години). Всеки от играчите намисля дума – словосъчетание – изречение (може и с картини), като изговаря с активна артикулация без звук (безгласно, само с отчетливи движения) – а партньорът познава какво е „казал” другият играч.
Успех!
Йорданка Маркова – логопед, София

ПРИЛОЖЕНИЯ:

02 03 04
Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3
05 06 07
Фиг. 4 Фиг. 5 Фиг. 6
09 010 011
Фиг. 7 Фиг. 8 Фиг. 9
01 012
Фиг. 10 Фиг. 11
013
Фиг. 12